|

TPFD Hakkında

1992 yılında kurulmuş olan derneğimizin amacı “Ülkemiz futboluna ve dernek üyelerine hizmet etmek, karşılıklı yardım ve dayanışma içinde üyelerin teknik, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarını ortaya çıkarmak, bu yönde araştırmalar ve çalışmalar yapmak, çözüme ulaştırmak için görevler yüklenmek, üyeler arasında birliği sağlamaktır.”

Derneğimiz Türkiye’de profesyonel futbolcu statüsünde görev yapan kişileri bünyesinde toplamakta ve tüm spor kulüplerine eşit mesafede yaklaşmaktadır. Derneğimiz amatör bir kuruluş olup, siyasi konularla uğraşmaz, çalışma ile toplantılarında hiçbir şekilde amaç dışı konular ile kişisel çıkarları görüşmez, tartışmaz ve uygulamaz.

Dernek tüzüğümüzden alıntı ile hizmet konularımız aşağıda özetlenmiştir;

       1. Profesyonel futbolcuların her türlü hak ve menfaatini korumak,

       2. Sportif nitelikli eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller ve tesisler kurup, işletmek,

       3. Üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek,

       4. Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirip, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek,

       5. Üyelerinin uygar, kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak,

       6. Yurtiçi veya yurtdışında aynı amaçlı şubeler veya temsilcilikler açmak, uluslararası faaliyetler ve işbirliğinde bulunmak, bu amaçla federasyon kurmak, kurulmuş federasyonlara katılmak,

       7. Yerel veya ulusal düzeyde görev yapan profesyonel futbolcuların gelişmelerine katkı sağlayacak çözümler üretmek, destek vermek ve faaliyette bulunmak,

       8. Dernek üyelerinin ve profesyonel futbolcuların hak kayıplarında, açılmış davalarda, taraf olup, gerektiğinde davalara müvekkil göndermektir.
furjiva
X

X